Fantastic.

kodmaeda:

rainy weather and thunder doesn’t make me gloomy at all it’s more like, fuck yeah this is my kingdom of darkness and i’m the queen

(Source: koddex, via left-me-high-and-dry)

denizthekid:

Българинът казва: обичам я тая България бе, мама й дееба.

(via left-me-high-and-dry)

ineverknewwhatitwaslike:

понякога, това че бягаш означава, че искаш да бъдеш намерен, сеш се

(via left-me-high-and-dry)

p-u-r-s-u-e:

 

*gets absolutely nothing done* well time for a break

(Source: enraptored, via foodise)

Нямаш ли любим човек, на когото вечер да му разкажеш за останалата част от деня си, майната му на всичко останало…
A snazzyspace.com Theme A snazzyspace.com Theme